Kozma Ahačič

1. 1. 2011

directed by Matej Filipčič
read by Marko Mandić
music by Boštjan Narat

Literature-theatrical event, staged as theatrical performance where the actor interprets poetry  from book »Ti si čarovnica, jaz sem grobat« written by dr. Kozma Ahačič.