VW - Verdi Wagner 200 let

1. 1. 2013

IDEJNI KONCEPT ZA OPERO "VOLKSWAGEN" OB 200 LETNICI ROJSTVA DVEH OPERNIH VELIKANOV

Opera VW je koncept moderne predstavitve njunega opernega dela in življenja ter PR dogodek avtomobilskega giganta ob tako pomembni obletnici, s čimer se podjetje pozicionira na zemljevidu vrhunskih klasičnih dosežkov, kamor v svoji osnovi sodi tudi sam.

Izjemni življenjski usodi

Življenjski  zgodbi Giuseppeja Verdija in Richarda Wagnerja sta zgodbi o dveh genijih, dveh glasbenih rivalih, rojenih istega leta 1813, a na različnih koncih Evrope, kar je močno zaznamovalo njuni življenjski usodi. Verdi je tako postal speven glas strasti in za Italijo značilne senzibilnosti, Wagner pa je s svojimi harmonijami artikuliral metafizične sanje Nemčije.  Kljub temeljnim razlikam v njunem ustvarjanju in različnima življenjskima usodama sta oba postala in do danes ostajata kulturna heroja svojega naroda. Verdi kot melodični glasnik zatiranega humanizma Italije, Wagner pa kot ustvarjalec veličastne zgodbe o bogovih, velikanih in pravljičnih bitjih. Oba je nacionalizem izrabil kot glasnika njunih na novo nastalih in združenih držav. Skozi 19. stoletje sta kot sodobnika ter konkurenta zasledovala delo drug drugega, vendar se njune poti niso nikoli križale. Še najbliže sta njuna svetova trčila v Benetkah, kjer v mestnem parku danes drug ob drugem stojita njuna doprsna kipa. Njuno rivalstvo in razprave o tem, kdo je večji v svojem delu, pa se nadaljujejo tudi po njuni smrti vse do danes. Skozi njuno delo in zgodovinski kontekst se zrcali podoba današnje Evrope, njene enotnosti in raklanosti.