Revija MASKA - Umetnikov portret - Matej Filipčič

9. 3. 2018

UMETNIKOV PORTRET: MATEJ FILIPČIČ 

Primož Jesenko: RAZMERJA, KI KROJIJO IDENTITETE: MED SUBTILNO OSREDOTOČENIM IN TEATRALNIM  

Irena Štaudohar: POGUM LEPOTE 

Sonja Dular: ZRENJE V LEPOTO, ZRENJE V SMRT 

Pričujoča številka Maske uvodoma prinaša portret umetnika Mateja Filipčiča, kjer Primož Jesenko oriše režijsko-dramaturške koncepte njegovih osmih odrskih postavitev (in drugih umetniških del), ki so nastale v letih 2000 do danes.

Nadalje se dramaturginja Irena Štaudohar osredotoči na svoja ustvarjalna sodelovanja s Filipčičem in na to, kako so nastajale predstave, medtem ko se Sonja Dular posveti Filipčičevemu projektu Melanholični croquis, nastalem po motivih novele Smrt v Benetkah Thomasa Manna in istoimenskega filma Luchnina Viscontija ter razstavi gledališkega objekta Razpoka v kozmičnem jajcu.