Boštjanova hiša

1. 1. 2013

Stavba iz leta 18--, najstarejša ohranjena v Hrovači in prenovljena po konservatorskih standardih ter sodobnih bivanjskih pristopih, dodaja kompleksu Škrabčeve domačije prijazno nastanitveno enoto - butični hotel.

Na novo osmišljeni prostori Boštjanove hiše parafrazirajo naravno in kulturno krajino Ribniške doline, odzvanjajo detajle iz preteklosti in jih kombinirajo z najsodobnejšimi elementi ugodja in udobja. Zunanja podoba je zvesto ohranjena, prav tako stavbni volumen.
Ureditev interierja in zunanjščine je rezultat reinterpretacije elementov tradicionalne dolenjske krajine. V sobah je najti stilizirane elemente, kot so les, cvetni list, pašnik in suha roba, ki se aplicirajo na sobno opremo ter posamezne označevalce prostorov.  Zajtrkovalnico določa stilizirano vaško drevo, vsa gostinska oprema jedilnice pa je narejena po naročilu  v celostni podobi Škrabčeve domačije in jo kot rdeča nit povezuje v zaključen širši stavbni kompleks.