LEK polaganje temeljnega kamna

sreda, 12. 4. 2017, Prevalje

V Leku na Prevaljah so danes ob navzočnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja slavnostno položili temeljni kamen nove tovarne za proizvodnjo širokospektralnega antibiotika, enega najpomembnejših izdelkov Leka in Sandoza. Lek bo z novimi zmogljivostmi utrdil položaj enega najpomembnejših zaposlovalcev na Koroškem. Do leta 2019 se bo sedanjim 246 zaposlenim predvidoma pridružilo še okrog 150 novih, s čimer bodo samo v šestih letih več kot podvojili obseg zaposlenih (2013/ 2019 indeks 223). Gre predvsem za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, s poudarkom na zaposlovanju kadrov iz lokalnega okolja.