Jože Plečnik - razstavne replike

marec 2017

Projekt izdelave stiliziranih replik arhtekturnih elementov Jožeta Plečnika ob 60 letnici njegove smrti kot promocijskih objektov.