40-letnica Kulturnega doma Krško

petek, 26. 1. 2018, Kulturni dom Krško